Uppdateringar i version 0.8.2 (1 september 2017):
- Ändrat var programmet sparar inställningarna på Mac/Linux.

Uppdateringar i version 0.8.1 (30 augusti 2017):
- Löst ett problem som gjorde att spelarna inte fick rätt placering i tävlingar där inte alla varv hade spelats klart.

Uppdateringar i version 0.8.0 (29 augusti 2017):
- Filer sparas numera i Unicode (UTF-8) för att de skall kunna läsas oavsett vilket operativsystem som BangolfResultat körs på.
- Rätt färg på delsummor när tecknet "-" används som varvresultat.
- Fixat installationen och var data sparas så att man inte behöver installera eller flytta programmet till en användarkatalog för att det skall fungera att köra.
- Lagt till så att det går att se vilken katalog som namnregistret och andra inställningar sparas i.
- Möjlighet att avinstallera programmet men behålla inställningarna.
- Alternativ för att söka efter ny version av BangolfResultat.

Uppdateringar i version 0.7.1 (7 juni 2009):
- Fixat ett allvarligt fel som kunde ge upphov till att hela namnregistret raderades.
- Möjlighet att visa klass i snittlistan.
- HTML-sidornas tabeller har inte längre celler med fasta bredder utan cellerna anpassar numera sin bredd dynamiskt efter innehållet.

Uppdateringar i version 0.7 (3 mars 2007):
- Hanterar sex samtidiga snittlistor istället för fyra.
- Det finns inga restriktioner gällande underlag för de olika snittlistsflikarna.
- Namnen på snittlistsflikarna är möjliga att ändra.
- Kommer ihåg den senast valda snittlistsfliken.
- Man kan välja att bara ha med vissa klubbar i snittlistan.
- Resultat behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till en klass. Alternativet för detta heter [Ingen klass] och fås, ifall det inte redan existerar, genom att skapa en ny klass där inmatningsfönstret lämnas tomt.
- Möjlighet att välja utseende och känsla för programmets grafiska komponenter.
- Huvudfönstret ändrar ej längre storlek när en ny tävling skapas.
- Infört vågräta linjer som avgränsare i menyerna.
- Andra grafiska finjusteringar.

Uppdateringar i version 0.6.8:
- Den HTML-kod som programmet genererar följer numera standarden HTML 4.01 Strict.
- Fixat ett problem som gjorde att en kolumn innehållandes tecknet "-" fick fel bredd.

Uppdateringar i version 0.6.7e:
- När en tävling sparades som webbsida kunde ett fel uppstå som nu är tillrättat.

Uppdateringar i version 0.6.7d:
- Sparandet av resultat för spelare där ingen klass har angivits fungerar numera korrekt.
- Ändrat sparandet av en jämförelsefil så att de personer som saknar snitt inte kommer med. Detta förhindrar att fel uppstår vid inläsningen av filen.

Uppdateringar i version 0.6.7c:
- Korrigerat ett programfel som gjorde att det inte gick att spara en webbsida för en snittlista om det fanns med någon person som inte spelat ett enda helt varv.

Uppdateringar i version 0.6.7b:
- Rättat till ett problem med att felmeddelandet "Inläsningen av sorteringsobjektet misslyckades" kommit upp hela tiden under vissa omständigheter.
- Förbättrat prestandan när man sparar en snittlista som webbsida.
- Ett fel som gjorde att alla summor bara visades i svart färg i programmets fönster är åtgärdat. (Webbsidornas utseende har inte varit påverkade av detta.)
- En bugg som gjorde att man inte kunde välja bort att visa Snitt ifjol och +/- för en snittlista om en jämförelsefil var vald är borttagen.
- Adderat automatisk fellogg för programmet samt en ruta som talar om när ett sådant ohanterat fel uppstår.

Uppdateringar i version 0.6.7a:
- Eliminerat en bugg som gjorde att utseendealternativen kunde bli felaktigt inställda.
- Fixat en bugg som hindrat en från att välja korrekta alternativ gällande sorteringsordningen för en snittlista.
- Tagit bort ett onödigt varningsmeddelande.

Uppdateringar i version 0.6.7:
- Möjlighet att jämföra snittlistan med resultaten från föregående år vilket resulterat i menyer för att: spara en jämförelsefil för nuvarande snittlista, välja jämförelsefil, själv mata in en jämförelsesnittlista samt öppna en jämförelsesnittlista.
- Nu kan man välja om de olika fälten med siffror på webbsidorna skall vara vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade.
- Lagt till ett statusfält i snittlistshanteraren som visar när snittlistor har sparats.
- Utseendet på snittlistan kan ändras.
- Sorteringsordning för snittlista sparas numera för alla fyra flikarna istället för en allmän inställning.
- Ändrat så att programmet inte frågar efter tävlingsinställningar för en ny tävling direkt när det startas.
- Lagt till en varningsruta innan någon person tas bort från sökfältet.
- Tagit bort en bugg som gjorde att snittlistan inte kunde hantera resultat skrivna som "-" (utan citationstecken).
- Förutom ovan nämnda saker så har en hel del annat finjusterats.

Uppdateringar i version 0.6.6a:
- Rättat till en bugg som gjorde att inte rätt färger visades vid eternit- och betongtävlingar.

Uppdateringar i version 0.6.6:
- Uppdaterat programmet så att det använder de nya licensnumren bestående av 12 tecken.
- Gjort det möjligt att avbryta skapandet av en ny tävling efter att detta alternativ har valts i menyn.

Uppdateringar i version 0.6.5:
- Fixat en bugg som gjort att öppnandet av en tävling inte fungerat fullt ut. Dessutom fick det programmet att bli instabilt.
- Nu går det att räkna ut antal klasstarter för den lista som är vald i snitthanterarfönstret.
- Resultatinmatningsfönstret kommer direkt upp när man trycker ner en siffra mellan 0-9, innan skedde det när man släppte upp knappen.
- Bytt namn på några variabler i html-koden så att den är mer lättförståelig.

Uppdateringar i version 0.6.4:
- Ändrat så att snittlistan visar spelarens senaste namn och klubb även om personen inte har spelat efter namn- eller klubbytet.
- När man i snittlistsfönstret lägger till tävlingar hamnar de numera bara under den valda fliken.
- Gjort så att man kan välja sorteringsordning för snittlistorna.
- Går att skriva tecknet "-" (utan citationstecken) vid resultatinmatning. Detta gör att man kan få en lista sorterad efter medel även om någon inte har spelat alla varv.

Uppdateringar i version 0.6.3:
- Vidareutvecklat programmet för att arbeta med internt identifikationsnummer istället för namn vilket rättat till en del problem.
- Fixat så att det inte går att lägga in en persons resultat direkt efter att personen har tagits bort.
- Lagt till en statusrad som ger information när filer öppnas eller sparas och om de senaste ändringarna är sparade.
- Ändrat så att det bara tas bort ifrån en lista i taget inne i klass- och snittlistsfönstret. Detta för att undvika felaktigt borttagande.
- Förutom det som har nämnts ovan så har även en del andra finjusteringar utförts.

Uppdateringar i version 0.6.2:
- Möjligheten att ändra en persons namn och klubb har införts.
- Sparar programmets systemfiler oftare för att lättare undvika dataförluster.
- Kommer ihåg i vilken mapp snittwebbsidan sparas.
- Tar bort alla onödiga ändelser av typ .htm, .html och .skv. Detta gör i sin tur att alla webbsidor sparas som .htm.
- Snittlista går att skapa även om spelare utan några varv finns med bland resultaten.
- Vid skapande av snittlista under fliken Blandad fungerar det nu att få rätt färgschema så länge filerna som valts inte innehåller mer än ett spelunderlag.