Säkerhetskopiering

Glöm inte att säkerhetskopiera spelardatabasen och andra systemfiler som hör till programmet BangolfResultat. Om dessa filer förloras kan inte programmet veta vilken spelare som är vilken, då varje spelare har ett unikt ID som då går förlorat, och det gör att det bland annat inte går att skapa snittlistor för tävlingar som skapades innan spelardatabasen förlorades. Beroende på vilken version av BangolfResultat du kör (välj Info och Om BangolfResultat... i menyn för att se versionen) gör du en säkerhetskopia genom att kopiera nedanstående mapp och dess data:

Version Mapp
0.7.1 eller tidigare data i den mapp där du installerade programmet (vanligtvis C:\Program\BangolfResultat\)
0.8.0 eller senare Välj Info och Visa systeminställningar i menyn för att se vilken mapp som står efter rubriken Inställningar sparas i

Naturligtvis bör du också säkerhetskopiera resultatfilerna som du har skapat.

Ta som regel att alltid göra en säkerhetskopia innan en uppgradering av programmet för att säkra informationen om någonting skulle gå snett.