Systemkrav

Då programmet är utvecklat i Java så krävs det att du har Java Virtual Machine (JVM) installerat. Programspråket Java är plattformsoberoende vilket innebär att programmet går att köra på alla operativsystem som det finns en version av JVM till. Exempel på operativsystem som programmet bör fungera på: Windows, Linux, Solaris och Mac.

Om du inte har JVM installerat går det att hämta ifrån följande länkar: