Jobba med en snittlista

Innehåll:
Skapa en snittlista
Jämförande snittlista
Ny jämförande snittlista
Fliktitel
Utseende
Sifferorientering
Sorteringsordning
Klubbar
Beräkna klasstarter


Skapa en snittlista

För att kunna skapa en snittlista måste det först och främst finnas resultat nedsparade och det går inte med dem som är sparade som webbsida. Välj Snittlistor och sedan Hantera snittlistor i menyn i huvudfönstret. Du får då upp bilden här nedanför. Systemet med att välja vilka filer som skall finnas med i snittlistan fungerar precis som med klasshanteringen. För att lägga till filer så att de kan flyttas mellan de två listorna väljer du alternativet Lägg till tävling under menyn Arkiv. Välj den flik som snittlistan skall skapas för och när de tävlingar som skall vara med har valts är det bara till att i menyn Arkiv välja alternativet Spara snittlistan som webbsida . Ett fönster för att välja fil kommer upp och förfarandet är som tidigare beskrivits under Spara och öppna tävling. Ett exempel på en snittlista.

För att ta bort filer från listorna markerar du dem och väljer Ta bort markerade tävlingar i menyn.

När du är klar är det bara till att stänga ned fönstret/fönstrena. Nästa gång du öppnar något av fönstren ser det likadant ut som när du lämnade dem.

Fönstret för att hantera snittlistan


Jämförande snittlista

Du kan skapa en jämförande snittlista på två olika sätt. Antingen ser du bara till att ha rätt tävlingar valda i snittlistefönstret och väljer därefter alternativet Spara snittlista att jämföra med under menyn Arkiv. Det andra alternativet är att mata in en ny jämförande snittlista genom att välja Ny jämförande snittlista under menyn Snittlista i huvudfönstret. Du kan öppna en tidigare sparad jämförande snittlista genom alternativet Öppna jämförande snittlista under menyn Snittlista.

Fönster för att välja jämförande snittlista

För att välja en snittlista att jämföra den nuvarande med så klickar man på Välj fil att jämföra med under menyn Redigera i snittlistsfönstret. Det kommer då upp ett fönster som det här ovan. En snittlista väljes genom knappen Välj fil och valet bekräftas med Ok. Knappen Ta bort används när man inte längre vill jämföra med någon annan snittlista.


Ny jämförande snittlista

Fönster för att välja den jämförande snittlistans underlag Om du väljer alternativet Ny jämförande snittlista under menyn Snittlista i huvudfönstret kommer ett fönster fram där du får välja vilket underlag som gäller för snittlistan. När detta val är gjort är det bara till att hantera inmatningen på samma sätt som har beskrivits gällande Hantera sökfältet.
Fönster för att mata in en persons snitt I fönstret som kommer upp för varje person som du väljer skriver du in snittet, vilket kan registreras med antingen komma eller punkt som decimaltalsavgränsare, och trycker på Ok för att registrera det. För att ta bort en persons snitt ifrån listan söks denna person upp och i resultatinmatningsfönstret trycker man på knappen Ta bort.

Den jämförande snittlistan sparas genom alternativet Spara eller Spara som i menyn Arkiv i huvudfönstret.


Fliktitel

Fönster för att skriva in titel på en flik Använd alternativet Fliktitel under menyn Redigera för att ändra namnet på en flik. Det kommer då upp ett fönster där man skriver in önskat namn såsom visas på bilden till vänster. Tryck sedan på OK och fliken har bytt namn.


Utseende

Fönster för att välja utseende Fönstret till vänster fås upp genom alternativet Utseende i menyn Redigera. Kryssa för vad som önskas visa och klicka på knappen Ok för att bekräfta. Inställningarna märks nästa gång snittlistan sparas.

Anmärkningar:

  • Namn och snitt visas alltid och därför går inte dessa alternativ att kryssa ur.
  • Snitt ifjol och +/- är bara möjliga att markera när en jämförande snittlista är vald.
  • Klass visar den klass spelaren senast spelade i baserat på ordningen som tävlingarna ligger i.


Sifferorientering

Man kan ställa in om siffrorna skall justeras till vänster, i mitten eller till höger med detta alternativ under menyn Redigera. Fönstret ser precis likadant ut och fungerar på samma sätt som sifferorienteringen för en tävling.


Sorteringsordning

Genom att klicka på Redigera och Sorteringsordning går det att få upp ett fönster för att bestämma sorteringsordningen. Det översta alternativet i den högra kolumnen används först och därefter sorteras det vidare efter nästa alternativ vid behov. Med hjälp av piltangenterna kan man lägga till och ta bort alternativ samt flytta dem uppåt och neråt för inbördes ordning.

När man har valt klart är det bara till att stänga ner fönstret och de nya alternativen kommer att synas nästa gång snittlistan sparas som webbsida.

Standardinställningen är sortering efter snitt och därefter antal varv.

Fönster för att välja sorteringsordning


Klubbar

Fönster för att välja klubbar som resultat skall visas för Välj alternativet Klubbar i menyn Redigera för att få upp ett fönster där man kan välja vilka klubbar som skall vara representerade i snittlistan. Kryssa för de klubbar som skall komma med. Genom att kryssa för Markera/avmarkera alla markeras alla klubbar medan om man istället kryssar ur denna ruta blir ingen klubb markerad.


Beräkna klasstarter

Visar antal klasstarter för de valda tävlingarna Menyn Beräkna innehåller alternativet Klasstarter. Om detta alternativ väljs så kommer en ruta liknande den till vänster fram som talar om hur många startande det har varit i alla olika klasser som är representerade bland tävlingarna för den valda snittlistan.