Programinställningar

Innehåll:
Uppdateringar av BangolfResultat
Utseende och känsla

Uppdateringar av BangolfResultat

Under Inställningar i menyn Verktyg går det att välja inställningar för hur programmet skall göra när det automatiskt söker efter en uppdaterad version av BangolfResultat. Man kan välja hur ofta programmet skall söka efter uppdateringar och ifall man bara vill bli informerad en gång om en och samma versionsuppdatering som finns tillgänlig.


Utseende och känsla

Genom alternativet Inställningar i menyn Verktyg kan man ändra hur hela den grafiska miljön beter sig. Standardalternativet är Java men det går även att välja Naturlig som är anpassad efter operativsystemet som programmet körs på. Ändringen av utseende och känsla kommer inte att märkas förrän BangolfResultat startas om.

Nedan visas hur fönstret för att välja utseende och känsla kan se ut beroende på vilket alternativ som har valts.


Utseende och känsla enligt alternativet Java.

Utseende och känsla enligt alternativet Naturlig.