Tävlingshantering

Innehåll:
Skapa ny tävling
Resultathantering
Välja klasser
Sätta rubrik på tävlingen
Visa delsummor och placering
Sifferorientering
Spara och öppna tävling
Ändra namn eller klubb på en spelare
Statusfältet


Skapa ny tävling

Fönstret för indata Om du väljer menyn Arkiv och sedan alternativet Ny tävling kommer fönstret till vänster fram. Välj vilket underlag tävlingen har spelats på: filt, EB (Europabana) eller betong. Därefter väljs antal varv, en siffra mellan 2 och 10. Kryssa för om startnummer och licensnummer skall finnas med i resultatlistan. När valen är klara är det bara att trycka på knappen Ok.


Resultathantering

Fönster för att mata in resultat Du får upp ett resultatinmatningsfönster för önskad person enligt anvisningarna under rubriken Hantera sökfältet. Längst upp till vänster visas vilken spelare man har valt att skriva in resultat för. Välj vilken klass spelaren har spelat i genom att trycka på listen där det står Klass 1. Om önskad klass ej hittas se Välja klasser. Har man angett att startnummer och licensnummer skall skrivas in så fyller man i detta i respektive fält. Sedan är det bara till att mata in resultaten på varje varv. Skulle det vara två personer som har samma resultat men där deras inbördes ordning har bestämts genom särspel eller liknande så behöver man använda fältet där det står Ange prio vid behov. Den som skall hamna först inbördes ges numret 1. Det är vad som krävs om de är två stycken på samma resultat. Är de ännu fler får tvåan numret 2 och så vidare. Om man inte behöver göra någon inbördes ordning så är det bara till att lämna detta fält tomt. När allt som behövs är ifyllt trycker man på knappen Ok. Ångrar man sig och inte vill mata in något nytt resultat så använd knappen Avbryt och ifall man bara vill sudda ut allt som man har skrivit in så kommer knappen Radera väl till hands.

Det går bra att skriva in resultat för exempelvis bara fyra varv när det är fem som skall spelas. Resultatlistan kommer i första hand att sortera efter de som har spelat flest antal varv. Vill man istället ha en sortering efter medel oavsett hur många varv spelarna har spelat kan man skriva in tecknet "-" (utan citationstecken). Detta är användbart vid individuella resultat från seriespel då man kan få stå över ett eller flera varv.

Kommer man senare på att man vill ta bort en person helt ifrån tävlingen så är det bara till att söka upp personen och klicka på personens knapp och därefter trycka på knappen Ta bort.

När man har matat in några resultat och satt rubriken så kan huvudfönstret se ut så här:
Huvudfönstret med några resultat inmatade


Välja klasser

I huvudfönstrets meny väljs Klasser och sedan Hantera Klasser för att få upp fönstret här nedanför. I den vänstra listan syns de klasser som är inlagda i programmet men ej valda för att användas vid resultatinmatningen. För att göra det möjligt att välja dessa klasser markerar man dem och klickar på pilen som pekar åt höger. Vill man välja bort någon klass markerar man den i den högra listan och trycker på pilen som pekar i andra riktningen. Ordningen på klasserna kan justeras med hjälp av pilarna som pekar uppåt och neråt.

Saknar man någon klass är det bara att välja menyn Arkiv och alternativet Lägg till en klass varpå ett fönster kommer upp som frågar efter önskat klassnamn. Vill man ta bort klasser ifrån listorna markerar man dessa och väljer alternativet Ta bort markerade klasser i menyn.

När allt är som man vill ha det är det bara till att stänga ner fönstret så kommer klassväljaren vid resultatinmatningen att se ut som önskat.

Anmärkningar:

  • När man inte vill använda sig av någon klass skall alternativet [Ingen klass] väljas.
  • Om [Ingen klass] ej finns med som alternativ är det bara att lägga till en klass som vanligt fast lämna inmatningsfältet tomt.

Fönster för att redigera klasser


Sätta rubrik på tävlingen

Fönster för skriva in en rubrik för tävlingen Välj Redigera i huvudfönstrets meny och därefter Ange tävlingens rubrik. Sedan kommer det upp ett fönster där man skriver in rubriken för tävlingen. Tryck sedan på OK och tävlingen har fått en rubrik.


Visa delsummor och placering

Fönster för att visa delsummor och placering Välj Redigera i huvudfönstrets meny och därefter Delsummor och placering. Sedan kommer fönstret till vänster upp och här är det bara till att kryssa för efter vilka varv man vill visa delsummor och ifall man vill att spelarens placering skall visas. Tryck därefter på OK och de nya inställningarna börjar gälla direkt.


Sifferorientering

Fönster för att ställa in sifferorienteringen Om man vill ställa in hur sifferfälten skall vara orienterade väljs alternativet Redigera i huvudfönstrets meny och därefter Sifferorientering. I fönstret som kommer upp kryssar man för önskat orienteringsläge: vänsterjusterat, centrerat eller högerjusterat. Tryck därefter på Ok och den nya inställningen kommer att synas på webbsidorna när du sparar dem nästa gång.


Spara och öppna tävling

För att spara ned tävlingen så att den går att läsa in igen vid ett senare tillfälle väljs alternativet Spara under menyn Arkiv. Då visas fönstret här nedanför. Välj i vilken mapp du vill spara och sedan under vilket filnamn. Tryck därefter på knappen Spara. Vill du senare öppna tävlingen så är det samma meny som gäller men alternativet Öppna tävling. Du väljer önskad fil och klickar på Öppna.

Om du vill spara tävlingen för att publicera den på nätet väljer du alternativet Skapa webbsida. För att se hur resultatet kan bli se här.

Observera att om du bara sparar tävlingen som webbsida och inte väljer alternativet Spara tävling så kan du ej öppna upp tävlingen igen.

Fönster för spara resultat


Ändra namn eller klubb på en spelare

Redigeringsmenyn för spelare Ta fram spelaren som ändringen gäller enligt anvisningarna som står under rubriken Hantera sökfältet. Klicka sedan på menyalternativet Redigera och du får upp en liknande bild som den här till vänster. Välj därefter om du vill byta namn eller klubb och skriv sedan in det nya namnet eller den nya klubben och klicka på OK. Om du inte vill lägga till personen i resultatlistan tryck på Avbryt annars är det bara att trycka på Ok när resultatinmatningen är som du önskar.


Statusfältet

Bild på statusfältet Statusfältet är placerat längst ner i programfönstret. Till vänster i statusfältet syns som i detta fall en asterisk (*) om de senaste ändringarna inte är sparade. Efter att man har sparat försvinner denna asterisk och fältet blir helt tomt. Precis bredvid och till höger om detta fält ges olika meddelanden som till exempel "Tävlingen är sparad som webbsida".